Бизнес

Правни услуги при Арбитражен съд

Правни услуги при Арбитражен съд Адвокатът има право да представлява интересите на клиента в арбитражния съд. Специалистът може: защита на интересите на клиента при правни или граждански спорове между няколко лица; обжалване на съдебни решения; подготвя документи за съда; оспорват решенията на комисиите по търгове за обществени поръчки; обжалване на решения на държавни органи. Платени […]

ДЗО – застраховка или осигуряване?

ДЗО – застраховка или осигуряване? Доброволното здравно осигуряване се извършва за сметка на определен бюджет, лични вноски на граждани, вноски от работодателя. ДЗО – застраховка или осигуряване? Трябва да се отбележи, че доброволната застраховка не застрахова здравето, а разходите за лечение. Последните се възстановяват на застрахования обикновено или от етапа на медицинска интервенция (фармакология, диагностика, болница), или […]

Гаражни индустриални врати

Ресурс на торсионно пружинно устройство на Гаражни индустриални врати Гаражни индустриални врати. Отварянето и затварянето на врата не е нищо повече от работен цикъл. Така че, индустриалните врати, в зависимост от модела, са проектирани за 25 000 – 100 000 цикъла, докато битовите порти са ограничени до 25 000. Въпреки това, по желание на клиента, […]

Какво е онлайн реклама

Какво е онлайн реклама? Онлайн рекламата е листовка, а CPC е цената на флаера. Показването на рекламите Ви на други сайтове с помощта на дисплейната мрежа Google и Yandex е онлайн еквивалентът на поставянето на листовки в други магазини. И всеки път, когато някой вземе вашата листовка, мрежата ви таксува плащането, независимо дали купувате Или […]

Към началото